Glasnik.hu

Switch to desktop

DRVLJANCI

Hrvatska referatura Pečuške biskupije, kojoj je na čelu harkanjski župnik Ladislav Ronta, 27. lipnja, u petak, priprema hodočašće u Drvljance, prigodom blagdana Srca Isusova.

Zainteresirani iz Pečuha i okolice mogu se prijaviti na hodočašće autobusom na telefon 06/30 411 0461 do 15. lipnja 2014. g. Autobus polazi u 7 sati od Domusa, ide se do Starina, odande pješice do Drvljanaca (3-4 km). Na spomenuti blagdan u Drvljance, danas napušteno selo, hodočaste podravski Hrvati već više desetljeća. 

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version