Glasnik.hu

Switch to desktop

p szv letenye boritoLETINJA – Taj pomurski grad od 15. do 20. kolovoza priredio je tradicionalne Pomurske dane. U slijedu programa možemo našli su se i hrvatski sadržaji. Dana 16. kolovoza u gradskoj knjižnici priređena je izložba slikara i umjetnika primijenjenih umjetnosti.

Opširnije...

25. - 27. augusta 2017.
2011 06 11 083
 
 
 
 
 
 
 
u jubilarnom ljetu “100 ljet Fatima”

 

petak, 25. augusta

18.30h svetačni ulaz i večernja sveta maša

- predvodi mag. Branko Kornfeind

oblikuju “Veseli Stinjaki”

Opširnije...

Mlinarci Trazi se zvijezdaHrvatska samouprava Mlinaraca poziva sve zainteresirane na svoju tradicionalnu priredbu Traži se zvijezda Pomurja koja će se održati 8. lipnja početkom u 15.00 sati u mjesnom domu kulture.

Opširnije...

65551191KOLJNOF, ŠOPRON – Uoči velike 350. obljetnice ponovnoga osnivanja Kraljevske Kravata Regimente (Royal Cravate Regiment) u Parizu, 20. majuša 1667. ljeta, "KUME" u suradnji sa SBCL, Čakavskom katedrom i Maticom hrvatskom Šopron organizirali su predavanje pod naslovom "Kravata kao fenomen" u Rejpalovoj hiži, 16. majuša, utorak, a u koljnofski dom kulture pozivaju organizatori na isto predavanje sve zainteresirane, 19. majuša, u petak, od 18.30. 

PETROVO SELO – Dobrovoljno ognjogasno društvo Petrovoga Sela srdačno Vas poziva na svetačnost prilikom 120. obljetnice osnivanja Društva, 20. majuša, u subotu, od 13 uri, kad je prijem pred Ognjogasnim domom.

Opširnije...

kurija

SERDAHEL –  Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod „Stipan Blažetin” 19. svibnja od 14 sati u dvorištu Fedakove kurije priređuje I. Pomurski dječji festival na kojem će sudjelovati polaznici pomurskih dječjih vrtića. Tijekom Festivala, osim kulturnog programa, djeca će moći uživati u spuštaljci (tobogan) i raznim dječjim igrama.

KANIŽA – Hrvatska samouprava toga grada u crkvi Srca Isusova 21. svibnja u 15 sati priređuje Susret hrvatskih pomurskih crkvenih zborova pod naslovom „Pozdravljamo Mariju“.

Opširnije...

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version