Glasnik.hu

Switch to desktop

Poštovani čitatelji, pozdravljam vas uime Medijskog centra Croatica, organizacijskog ustrojstva koji objedinjuje medije financirane iz proračuna mađarske vlade kroza stavku proračuna Hrvatske državne samouprave, u okviru Izdavačkog poduzeća Croatica. Ujedinjuje dva medija: Hrvatski glasnik, tjednik Hrvata u Mađarskoj, i Internetski radio hrvatske zajednice u Mađarskoj, Radio Croaticu, te od svibnja i novu inicijativu Uredništva online Hrvatski glasnik.

Glavne zadaće Medijskog centra Croatica jesu zadovoljavanje potreba Hrvata u Mađarskoj za svestranim informiranjem na hrvatskom jeziku (politički, društveni, kulturni, vjerski, poučni itd. sadržaji), čuvanje i širenje hrvatskoga pisma i govora u svim društvenim segmentima, čuvanje i njegovanje sveukupnoga hrvatskog kulturnognasljeđa, jačanje nacionalne svijesti, populariziranje hrvatskoga jezika, hrvatske povijesti, kulture i nacionalne baštine. Objavljujemo prinose iz svih hrvatskih regija, svih područja života Hrvata u Mađarskoj, želimo unaprijediti i razvijati medijski prostor, kroz različite oblike medija – novine, radio i mrežne stranice, audiovizualne zapise, društvene mreže – objektivno, nepristrano i svestrano informirati.

U prvom redu vlastitom proizvodnjom programa udovoljavamo potrebama Hrvata u Mađarskoj, poradi pružanja brzih, točnih, potpunih i korisnih informacija kroz dnevne, tjedne, posebne i povremene informativno-glazbene programske sadržaje u dnevnim i tjednim fiksnim terminima te kliznim terminima u skladu s potrebama.

Medijski centar Croatica sa svojim medijskim platformama nastoji odgovoriti zahtjevima sadašnjega trenutka, uza želju izradbe dodatnih platforma na globalnoj mreži jer ubrzani razvoj informacijskih tehnologija zahtijeva jasniju profiliranost i profesionalizaciju medijske proizvodnje namijenjene Hrvatima u Mađarskoj.

Uloga medija u modernome društvu od iznimnoga je značenja. Osim uobičajenih zadaća mediji manjinskih zajednica imaju i svoju specifičnu ulogu. Oni čine informativnu bazu zajednice, čuvaju i razvijaju materinski jezik, jačaju nacionalni identitet, bave se temama kojima ostali mediji (u Hrvatskoj i Mađarskoj) ne poklanjaju pozornost i obavljaju društvenu kontrolu zajednica.

Nadam se kako vam se redizajn tiskanog izdanja Hrvatskoga glasnika dopao, te kako ćete nas pratiti na web-stranicama Radija Croatice i Hrvatskoga glasnika. Klikom na www.crotaica.hu ući ćete i u Medijski centar Croatica. Na vama je da otvorite ponuđene prozore on line Hrvatskoga glasnika i web-stranicu internetskog Radija Croatice koji je s vama tijekom 24 sata.

Branka Pavić Blažetin

glavna urednica

Medijskog centra Croatica

Iza nas je kiša i vjetar, koji je rušio stabla, zvonike, bar kako čitamo iz agencijskih vijesti i kako nam to predočuju agencijske fotografije. Naravno, nismo bili tamo i nismo vidjeli, ali su nam se noge ipak smočile u subotu, a i neki vrtovi su bili pod vodom koju je stvorila kiša nemilice padajući. Kažu kako ona u napadanoj količini ne pogoduje poljima i usjevima, ali o tome zaista mogu više tek poljoprivrednici. I narodnosni glasnogovornici su preuzeli vjerodajnice 30. travnja u Mađarskom parlamentu. Njih trinaest, među njima i glasnogovornik Hrvata u Mađarskoj, Mišo Hepp. Isti su dana 6. svibnja poloűili zakletvu. Kažu kako će imati sve osim prava glasa. Imaju točno određene stolice u parlamentarnoj potkovi. Imat će ista primanja kao i ostali zastupnici, 748 tisuća forinti mjesečno, osiguran stan, i troškove benzina korištenjem benzinske karte (godišnje 1 824 000, za benzinca, ili 1 357 152 za dizelaša), telefonske troškove, osiguran će im biti ured s informatičkom infrastrukturom ma u kojem mjestu u državi koje naznače, a imat će na raspolaganju i određeni okvir temeljem čega će moći angažirati suradnike, po slovu zakona, kafeteriju... Oni će sudjelovati radu narodnosnog odbora po slovu zakona, a predsjednik odbora imat će 20% plus od zastupničkog “honorara” (897 000 mjesečno). Medijski centar Croatica nazočio je u Parlamentu povijesnom trenutku predaje vjerodajnica narodnosnim glasnogovornicima kao i činu poplaganja zakletve. Tom smo prigodom upitali hrvatskoga glasnogovornika Mišu Heppa. „Iako nismo zadovoljni brojem glasova na parlamentarnim izborima na Hrvatsku državnu listu te i zbog toga nisu nam se ostvarile želje za punopravnim parlamentarnim zastupstvom, jako sam počašćen što današnjega dana mogu preuzeti vjerodajnicu glasnogovornika hrvatske zajednice u Mađarskoj i položiti zakletvu na materinskom jeziku“ – reče Hepp.

Prema ukupnome broju glasova na parlamentarnim izborima (7 853 696) koje su dobile stranačke (7 834 523) i narodnosne liste (19 173), prag povlaštenog mandata narodnosnih lista bio je 21 112 glasova (četvrtina od 84 448 glasova, kojim je ostvaren jedan mandat na listi). Nijedna državna narodnosna lista nije ostvarila povlašteni narodnosni mandat, tek su dobile glasnogovornika.

Podsjetimo kako je u registru hrvatskih birača poradi ostvarivanja mogućnosti prava glasa na parlamentarnim izborima za hrvatsku parlamentarnu listu bilo upisano 1624 glasača od čega je njih 1212 dalo glas za Hrvatsku državnu listu koju je predvodio Mišo Hepp, predsjednik Hrvatske državne samouprave, koja je imala zakonsko pravo postaviti spomenutu listu. Novi saziv Mađarskog parlamenta počeo je s radom 6. svibnja. Narodnosni glasnogovornici, koji trenutno obnašaju ujedno i funkciju predsjednika državnih narodnosnih samouprava, većina njih, po slovu zakona, jednako kao i gradonačelnici, te dvije funkcije mogu obnašati do jesenskih izbora za mjesne i narodnosne samouprave. Od jesenskih izbora spomenute funkcije u sukobu su interesa.

Branka Pavić Blažetin

Prije deset godina, 1. svibnja, domovina Mađarska postala je članicom Europske Unije, a prije godinu dana, 1. srpnja, i Republika Hrvatska. Pred izborima smo, ovoga puta europskima, 25. svibnja birat ćemo zastupnike Europskog parlamenta. Prije deset godina osam od deset novih članica bile su zemlje bivšega «komunističkog izričaja». Prije osam godina Europskoj su se Uniji pridružile Bugarska i Rumunjska. Formacija koja je skup naroda i jezika, kultura, danas broji 503,7 milijuna stanovnika i ima 28 država članica. Četiri stotine milijuna građana Europske Unije ima pravo glasa. U razdoblju od 22. do 25. svibnja bira se budući sastav Europskog parlamenta, 751 zastupnik, koji će političke dužnosti obavljati u Bruxellesu i Strasbourgu.

Iščitavajući europske vijesti, saznajemo kako su se u proteklih deset godina sve nove članice, neke manje, a neke više uspješno uklopile u EU. Šest od deset novih članica uvelo je zajedničku valutu euro. Prema procjeni Erste banke, četiri zemlje Višegradske skupine – Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka – koje zajedno imaju 64 milijuna stanovnika ili 13 posto stanovništva Unije, predstavljale su 2004. samo 3,7 posto BDP-a današnje Unije od 28 članica, a 2013. njihov BDP činio je 5,4 posto. Analitičari Erste banke procjenjuju da je članstvo u EU povećalo prosječno za jedan posto godišnje rast BDP-a u tim zemljama, to jest da bi rast bio manji za jedan posto da su te zemlje ostale izvan EU-a. Danas, pišu analitičari, Unija je još uvijek umorna nakon proširenja, «velikog praska» iz 2004. godine, te sljedeće proširenje, prema svim procjenama, ne treba očekivati prije kraja ovoga desetljeća.

Mađarski će birači 25. svibnja birati 21, a hrvatski 11 zastupnika u Europski parlament temeljem stranačkih lista, i to na mandat od pet godina.

U svim članicama Europske Unije doba je kampanja, kojima prevladavaju teme o izlasku iz gospodarske i financijske krize, s naglaskom na nastavljanju mjera štednje koje zagovara europski desni centar, dok lijevi centar zagovara politiku slabljenja, «stegnutog remena». Kako zaustaviti rastuću nezaposlenost «u novim članicama», povećati konkurentnost na zajedničkom tržištu, postići rast gospodarstava, pospješiti politiku štednje?

Zanimljivo je kako ovi europski izbori u Hrvatskoj omogućavaju sustav preferencijalnoga glasovanja u proporcionalnom modelu. Dakle birači mogu osim jedne od prijavljenih kandidacijskih lista na njoj zaokružiti i jednog od kandidata dajući mu tzv. preferirani glas. To znači da i kandidat koji je posljednji na listi može, dobije li dovoljan broj preferiranih glasova te ako njegova lista, naravno, osvoji dovoljan broj glasova za «prolaz», postati europarlamentarcem.

Ako je suditi prema rezultatima anketa i nekim važnim statističkim pokazateljima, među europskim građanima ozbiljno je poljuljana, pa i izgubljena, vjera u Europsku Uniju. Da se unutar Unije dramatično mijenja i socijalna slika, govori nam Eurostatov podatak o socijalnoj isključenosti, odnosno izloženosti riziku od siromaštva, čak 124 milijuna građana EU, odnosno petine ukupnoga broja. O dubokoj bezvoljnosti Europljana govori i podatak da je na prošle izbore za Europski parlament, održane 2009. godine, kada je kriza već uzela maha, izašlo samo 43 posto birača.

Branka Pavić Blažetin

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version