Glasnik.hu

Switch to desktop

Glasnikov tjedan

 

Branka juliusHrvati u Mađarskoj 2003. godine dobili su objekt Zavičaj na korištenje od hrvatske vlade, a 7. svibnja 2005. predano je tada obnovljeno zdanje na uporabu, s ulaganjima tada više od dvjesto milijuna forinti. Od tada su do danas u objekt i popratnu infrastrukturu uložena velika sredstava iz državnoga proračuna Mađarske i proračuna HDS-a, "vlasnika" poduzeća Zavičaj d. o. o.-a. Jedan od važnih izvora godišnjih prihoda za spomenutu tvrtku jest i broj noćenja koji se ostvaruje i putem državnih kampova hrvatskoga jezika u organizaciji Hrvatske državne samouprave; prema brojkama iz 2007. godine to je otprilike trećina ostvarenih noćenja u Zavičaju d. o. o.

Hrvatska državna samouprava od 2006. godine organizira kampove za dvojezične hrvatske škole i škole s predmetnom nastavom u Mađarskoj, temeljem prijava njihovih učenika od 5. do 8. razreda, a otprije dvije godine i srednjoškolski kamp za učenike hrvatskih gimnazija u Mađarskoj.

U 2018. godini cijena je boravka u kampu koju polaznici trebaju uplatiti 30 tisuća forinta, a u cijenu su uključeni: smještaj, hrana tri obroka dnevno i putovanje, a uza spomenuto učenici plaćaju i cijenu cjelodnevnog izleta, u vrijednosti od 200 kuna. To je dio troškova a ostali se troškovi pokrivaju putem natječaja koje predaju organizatori kampova i putem HDS-ova proračuna. Ministarstvo ljudskih resursa preko Fonda za razvoj ljudskih potencijala dodijelio je po 2,5 milijuna forinta potpore: serdahelskoj Hrvatskoj samoupravi "Stipan Blažetin", Hrvatskoj školi Miroslava Krleže, Hrvatskoj državnoj samoupravi, Hrvatskoj školi u Santovu, te Hrvatskoj samoupravi Šomođske županije za kampove koje će dobitnici spomenutih sredstava, u suradnji s HDS-om, ostvariti u Zavičaju d.o.o.-u, u četiri turnusa od 18. lipnja do 15. srpnja.

Ovogodišnji XIII. državni kampovi (četiri kampa) hrvatskoga jezika okupit će tristotinjak učenika (ako sam dobro pobrojila, 340 učenika) i tridesetak pedagoga. Koordinatori kampa jesu HDS-ove suradnice Eva Išpanović, I. kampa, i Eva Mujić II., III., i IV., kampa. Voditelji su I. kampa, od 17. do 24. lipnja Žuža Győrvári i Vera Blažev, a u kampu će biti ukupno 103 učenika: iz budimpeštanskog HOŠIG-a (26), pečuške Hrvatske škole Miroslava Krleže (54) i santovačke Hrvatske škole (49), uza sedam nastavnika.

Voditeljica je II. kampa, od 24. lipnja do 1. srpnja, HDS-ova dopredsjednica Angela Šokac Marković. U drugom kampu bit će ukupno 94 učenika i sedam nastavnika. Učenici su pristigli iz škola ovih naselja: Bizonja (16), Koljnof (14), Hrvatski Židan (3), Horpač (2), Petrovo Selo (7), Dunaújváros (10 ), Kerestur (21), Boršfa (2), Dušnok (5), Baćino (9), Gara (3), Kaćmar (2).

III. kamp, od 1. do 8. srpnja, vodit će Robert Ronta i Anica Popović Biczak s ukupno 93 učenika i šest nastavnika. Učenici dolaze iz škola ovih naselja Baja-Fancaga (26), Baja-Šugavica (8), Dušnok (2), Mohač (14), Salanta (10), Šeljin (14), Martinci (2), Lukovišće (7), Barča (5), Izvar (5).

  1. je kamp, od 8. do 15. srpnja srednjoškolski s ukupno pedeset učenika i osam nastavnika (pratitelja). Polaznici su iz budimpeštanskog HOŠIG-a, njih 19, iz Zalske županije 20 i pečuške Hrvatske škole Miroslava Krleže 11.

Od ovoga tjedna odvijaju se državni kampovi hrvatskoga jezika u poduzeću Zavičaj d. o. o. u Vlašićima na otoku Pagu.

Branka Pavić Blažetin

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version