Glasnik.hu

Switch to desktop

Glasnikov tjedan

Branka juliusŽelite li u Mađarskoj svoje visokoškolsko obrazovanje nastaviti na hrvatskom jeziku, možete to učiniti tek ako studirate slavistiku – hrvatski BA, te hrvatski jezik i književnost MA. U ovogodišnjoj ponudi to ste mogli učiniti prijavom na četiri sveučilišta. Na Filozofskom fakultetu Zapadnomađarskog sveučilišta, Sveučilišta Loránda Eötvösa i pečuškoga Sveučilišta u Pečuhu. Na spomenutim sveučilištima na tamošnjim filozofskim fakultetima unutar Instituta za slavistiku djeluju BA studij slavistika – hrvatski i MA studij hrvatski jezik i književnost, dvije opcije znanstveni i pedagoški. Oni se mogu studirati redovno ili izvanredno.

 

Nažalost, ni na BA, ni na MA, na Filozofskom fakultetu Zapadnomađarskoga sveučilišta, neće biti pokrenuta prva godina.

Na Sveučilištu Loránda Eötvösa biti će pokrenuta prva godina, i BA i MA studija i redovni i izvanredni studij, BA slavistika- hrvatski, MA hrvatski jezik i književnost i državno finacirani i samofinacirani studij.

Nažalost, na pečuškome Sveučilištu neće biti pokrenuta prva godina BA slavistika - hrvatski, dok će na MA biti pokrenut izvanredni studij od dva semestra i od četiri semestra narodnosni hrvatski jezik i kultura.

Spomenimo i broj bodova koji je trebalo postići na Sveučilištu Loránda Eötvösa: za slavistiku – hrvatski BA i za državno financirani studij i za plaćeni studij 324 boda, a za MA hrvatski jezik i književnost trebalo je za državni financirani studij 88 bodova, za plaćeni studij 91 bod.

Iz sadašnjih podataka ne možemo iščitati o kolikom se broju studenata radi na spomenutim fakultetima. Primjereno saznanjima iz prethodnih godina, možda se radi o jednom ili dva studenta.

Još je žalosnije stanje ako pogledamo i vidimo da se ne pokreće (ili nema prijavljenih, ili ne udovoljavaju uvjetima) jer prijavljenih je i ovaj put bilo, kako saznajemo, ali nisu udovoljili uvjetima i bodovnome pragu, nijedan integrirani profesorski smjer, dakle hrvatski jezik i književnost u kombinaciji s nekim od predmeta, ni na jednom sveučilištu. I još je žalosnije da su ponuđeni studiji hrvatskoga u kategoriji narodnosnih jezika i književnosti, a za njih nema interesa ili se ne udovoljava bodovnim granicama. I nije to samo sa studiranjem hrvatskoga jezika i književnosti (narodnosni), u ništa boljoj situaciji nisu ni druge narodnosne zajednice u Mađarskoj.

Ovdje nisam spomenula studij za narodnosne odgojiteljice i učitelje na bajskoj učiteljskoj školi, koji ako biraju (hrvatski) dio programa (jezične vježbe) imaju na hrvatskom jeziku.

Na bajskoj Visokoj školi Józsefa Eötvösa, na redovitom studiju za narodnosnog odgojitelja (hrvatski), te na studiju narodnosni učitelj (hrvatski) neće biti pokrenut studij, ni državno financirani ni plaćeni. Na izvanredni studij za narodnosnog odgojitelja (hrvatski), te na studiju narodnosni učitelj (hrvatski) bit će pokrenut studij, i državno financirani i plaćeni, a bodovna je granica 400 bodova za narodnosnog odgojitelja (hrvatski), i 306 bodova za narodnosni učitelj (hrvatski).

Branka Pavić Blažetin

 

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version