Glasnik.hu

Switch to desktop

Glasnikov tjedan

Branka juliusSukladno privitku br. 1 naredbe 12/2016. (VI.27.) Ministarstva ljudskih resursa, proljetni maturalni ispiti 2017. godine započeli su 5. svibnja i traju do 30. lipnja 2017. Dana 5. svibnja, s početkom u 8 sati polagali su se pismeni ispiti zrelosti na srednjem i visokom stupnju iz narodnosnoga materinskoga jezika i književnosti, 8. svibnja, također u 8 sati, iz mađarskoga jezika i književnosti kao stranog jezika, 9. svibnja iz matematike, a 10. svibnja iz povijesti. Pismeni maturalni ispiti završavaju se 26. svibnja, ispitom iz ruskog i drugih živih jezika, koji nisu navedeni među ispitnim predmetima. Usmeni ispiti na visokome stupnju bit će od 8. do 15. lipnja, na srednjem stupnju pak od 19. do 30. lipnja.

 

Dana 5. svibnja maturanti dviju hrvatskih gimnazija u Mađarskoj, i oni koji su udovoljili uvjetima, polagali su ispit iz hrvatskoga materinskoga jezika i književnosti i, kako iz nadležnih mrežnih stranica možemo iščitati, svi na visokom stupnju. Dvadeset i devet maturanata pečuške i četrnaest maturanata budimpeštanske gimnazije.

Jesu li bili teški zadatci ovogodišnje pismene mature na visokom stupnju iz hrvatskoga jezika i književnosti?

Odgovore su savjetovali dati nakon brižnoga promišljanja, misli formulirati nedvosmisleno i točno, pripaziti na pravopis.

Trebalo je odgovoriti na niz zadataka (25 zadataka koji ukupno nose 40 bodova) razumijevanja teksta i jezično-književne obrazovanosti metodom zaokruživanja ponuđenih odgovora na temelju pjesme Slavka Mihalića „Majstore, ugasi svijeću“ ili odgovorom na zadano pitanje, ponuđenu sintagmu.

U zadatcima stvaranja/sastavljanja teksta trebalo je interpretativno raščlaniti književno djelo po zadanim kriterijima temeljem pjesme Vladimira Nazora „Šuma spava“. U raščlambi, analizi koja je morala sadržavati od 400 do 800 riječi, trebalo je dati odgovor na niz postavljenih pitanja (šest pitanja i dvije tvrdnje). Kao pomoć dana je kratka karakterizacija Nazorova djela iz pera Nedjeljka Mihanovića, i upućivanje na Nazora kao pjesnika hrvatske moderne koji je poznat i kao pjesnik prirode u čijim se pjesmama pojavljuju ditirampsko-idilični motivi (npr. Cvrčak). Ovaj zadatak mogao je donijeti 30 bodova (15 za sadržaj, 5 za strukturu teksta, 10 za stil i jezičnu ispravnost).

U zadatku stvaranje refleksivnog teksta temeljem napisa iz Hrvatskoga glasnika „Sve se može kada se hoće“, trebalo je iznijeti svoja razmišljanja u sastavku od 150 do 450 riječi imajući u vidu navedene smjernice. Ovaj zadak nosi 20 bodova (za sadržaj 5, za osjećanje problematike 5, za tijek misli 5, za stil i jezičnu ispravnost 5 bodova).

Sve u svemu, i nije bila teška ovogodišnja matura onima koji su učili i znali odgovore na zadane zadatke.

Branka Pavić Blažetin

 

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version