Glasnik.hu

Switch to desktop

Glasnikov tjedan

Branka-juliusU radijskoj emisiji Hrvatske radio-televizije naslova Hrvatima izvan domovine, od 8. rujna 2016. godine, između ostaloga tema je bila i položaj školstva Hrvata u Mađarskoj. Tako je Gabor Győrvári, ravnatelj Hrvatskog vrtića, osnovne škole i gimnazije Miroslava Krleže, kazao da vrtić u Pečuhu ima 88 upisane djece, čime su ispunjeni svi pokazatelji, indikatori, a Ivan Gugan, HDS-ov predsjednik, govoreći o otvaranju sambotelskog vrtića kao podružnice pečuškog Obrazovnog centra Miroslava Krleže, reče da ga pohađa 12 djece, te dodao kako se nada da će HDS za nekoliko godina moći postići da ima školsko središte u svom održavanju i u Gradišću, s pomoću roditelja gradišćanskih Hrvata koji će u vrtić upisati svoju djecu. Rekao je da 3000 djece u Mađarskoj u nekom vidu pohađa nastavu hrvatskoga jezika, od čega 1500 njih u dvojezičnim školama.

U sklopu priloga o školstvu Hrvata u Mađarskoj, Dubravka Severinski, viša stručna savjetnica u Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, kazala je da je putem Državnog ureda vlada Republike Hrvatske u 2016. godini izdvojila 341 tisuća kuna za projekte i programe Hrvata u Mađarskoj. Tako je do sada Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u projekt izgradnje i dovršenja dvorišta za sport i rekreaciju Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže uložio 982 200 kuna, od čega u 2016. godini, temeljem preporuka 12 zasjedanja Hrvatsko-mađarskoga međuvladina mješovitog odbora za zaštitu manjina, isplatio je posljednju ratu od 263 550 kuna. U programu financiranja posebnih potreba i projekta budimpeštanski HOŠIG dobio je 15 000 kuna, a tu je i pokrivanje troškova dvosemestralnog boravka za jednu osobu iz Mađarske na Croatikumu u Zagrebu.

Na redovitoj sjednici HDS-ove Skupštine, održane 10. rujna 2016. godineu Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže u Pečuhu, HDS-ov je predsjednik u usmenoj dopuni svojega pismenog izvješća o ostvarenom u proteklome razdoblju kazao da pokretanje hrvatskoga vrtića u Sambotelu i njegovo održavanje, sa već do sada uloženim, HDS za ovu godinu staje 40-ak milijuna forinta.

Branka Pavić Blažetin

 

Tagged under: Glasnikov tjedan,

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version