Glasnik.hu

Switch to desktop

Minuli misec za Gradišćanske Hrvate je odbižao prebrzo i bio je pregust, a i naporan, ako gledamo, na koliko mjesti, koliko svega se je zgodalo prvenstveno na vjerskom polju. Prva nedilja miseca majuša, svenek projde u dičenju i molitvi pri jurskoj Blaženoj Divici Mariji, a ako je to gradišćanskohrvatsko shodišće, nije mi razumljivo, kako se ne narikta organizirano putovanje za sve one vjernike iz svih naših sel, ki bi to rado imali i zaistinu bi si željili. Čija bi to bila zadaća, farnikov, hrvatskih samoupravov, ali crikvene općine?

Opširnije...

U životu nacionalnih manjina najvažnije mjesto zauzima očuvanje materinskog jezika i kulture, naime oni su uvjet očuvanja svijesti. Njegovati svoj jezik i kulturu u okruženju većinskog naroda nije lako, utjecaj sredine vrlo je jak, zbog toga su potrebni posebni napori i trud. Bez posebne pomoći države i matične domovine bilo bi još teže.

Opširnije...

Čudakrat smo se pominali za to u prijateljski i intelektualni krugi, gdo se i zašto drži za Hrvata, ali se drži suprot hrvatskih korenov daleko od društvenoga žitka, posjećivanja hrvatskih priredab, jubilejov?! Gustokrat smo i postavljali pitanje sami sebi, ali i pred društvom, gdo i zašto se zalaže (istinski, ali samo u izlogu) za naš narod, za zastupanje hrvatskih interesov na visoki, sridnji ali lokalni funkcija. Nije nam očišćena, ni razjašnjena slika, gdo je zapravo Hrvat, i da li more negdo biti Hrvat prez znanja jezika? Ali oko izjave hrvatskoga povjesničara i bivšega ministra kulture Zlatka Hasanbegovića nij' sumlje ni dileme: Prez jezika narod više nima sriće! Zbog toga mi i krv kipi par puti, kad na svoji putovanji med našimi ljudi strefim se s neočekivanimi i iskrivljenimi odnosi, ali kad kanim gruba biti, onda mogla bi reći dekroatizacijskimi ponašanji ter nastojanji.

Opširnije...

Svi mi imamo svoje krugove, prvi čine članovi naše obitelji, potom su prijatelji i osobe s posla. U idealnome životu prvi je krug najvažniji, najprisniji. Ostale krugove po mogućnosti sami biramo. Prvi krug u ovome slučaju nije u priči. Čovjek kako stari, sve manje ljudi pušta u svoju intimnu sferu, valjda s vremenom postane mudrijim, pamti još ožiljke stare od nevjere, gorkoga razočarenja, neistinitosti, bahatosti, izdaje…

Opširnije...

Mjesne narodnosne samouprave imaju pravo na godišnju potporu za djelovanje čiji iznos ovisi o broju popisanog pučanstva pripadnika dane narodnosti u određenom naselju prigodom posljednjeg popisa pučanstva. Druga je mogućnost diferencirana potpora koja se dobiva na temelju obavljenih javnih zadaća na osnovi vrednovanja (bodovanja) zapisnika prethodne kalendarske godine. Mnoge narodnosne samouprave oslanjaju se na diferenciranu potporu kod obavljanja svojih određenih djelatnosti, npr. kod stipendiranja svojih nadarenih mladih pripadnika zajednice, pretplate glasila, nagradnih putovanja u matičnu domovinu, postavljanja dvojezičnih natpisa u mjestu, kupnje narodne nošnje, glazbala itd., jer takva se ulaganja mogu učiniti ponajprije iz te potpore (za te troškove teško ili se uopće ne dobije potpora preko natječaja), upravo zbog toga za aktivne samouprave vrlo je važna diferencirana potpora. Prije nekoliko dana objavio je Fond za razvoj ljudskih potencijala bodove za narodnosne samouprave na temelju  lanjskih zapisnika.

Opširnije...

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version