gl

Switch to desktop Register Login

Završnica Državnoga natjecanja osnovnoškolaca iz hrvatskoga jezika, književnosti i narodopisa

NAJBOLJI I_KATEGORIJAU organizaciji Zavoda za istraživanje i razvoj prosvjete pri Ministarstvu ljudskih resursa, 24. travnja u Croaticinoj višenamjenskoj dvorani priređena je završnica Državnoga natjecanja osnovnoškolaca iz hrvatskoga jezika, književnosti i narodopisa. Nakon pismenoga dijela, sudjelovanje na završnici, usmenome dijelu, u kategoriji škola s predmetnom nastavom stekla su sedam, u kategoriji dvojezičnih škola sedamnaest, u kategoriji narodopisa sedam natjecatelja. Polaznici su oni učenici sedmog i osmog razreda osnovne škole u Salanti, Serdahelu, Šeljinu, Budimpešti, Pečuhu i Santovu.

 

 

Prva tri mjesta po kategorijama:

Škole s predmetnom nastavom hrvatskoga jezika:

  1.  Bernadeta Turul, Osnovna škola «Katarina Zrinski», Serdahel, nastavnica Katica Lukač Brodač,
  2. Inez Ronta, Osnovna škola Géze Kissa, Šeljin, nastavnik Robert Ronta,
  3. Vivien Ribarić, Osnovna škola «Katarina Zrinski», Serdahel, nastavnica Jelica Mihović Adam.

Dvojezične osnovne škole:

  1. Darko Hahner, Hrvatska osnovna škola Miroslava Krleže, Pečuh, nastavnica Gabi Kohut Várhelyi,
  2. Bence Jekl, Hrvatska osnovna škola Miroslava Krleže, Pečuh, nastavnica Gabi Kohut Várhelyi,
  3. Ivana Božanović, Hrvatska osnovna škola Miroslava Krleže, Pečuh, nastavnica Gabi Kohut Várhelyi.

Narodopis:

  1. 1. Ivana Božanović, Hrvatska osnovna škola Miroslava Krleže, Pečuh, profesorica Žuža Kečkeš,   
  2. 2. Darina Deák, Hrvatska osnovna škola Miroslava Krleže, Pečuh, profesorica Žuža Kečkeš,
  3. 3. Anett Sándor, Hrvatska osnovna škola Miroslava Krleže, Pečuh, profesorica Žuža Kečkeš.  

Kristina Goher