gl

Switch to desktop Register Login

Izvanredna sjednica HDS-ove Skupštine

skupstina 1Sukladno Odredbama Pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave, sazvana je izvanredna sjednica Skupštine 26. travnja 2014. godine, u Uredu Hrvatske državne samouprave.

Skupštinu je otvorio predsjednik Mišo Hepp, te zaključio kako je skupštini nazočno 19 zastupnika, od njih 29, te je uz dopunu točke Razno: a) prijedlog u svezi s potporom SHM-a, b) pismo HOŠIG-a upućeno HDS-u, stavio na glasovanje predloženi dnevni red. Dnevni red kao i predloženu osobu ovjerovatelja zapisnika Žužu Gregeš Skupština je jednoglasno izglasovala.

U prvoj točki dnevnoga reda: 1) Izvješće predsjednika o radu između dviju sjednica Skupštine, Izvješće o izvršenju odluka kojima je rok istekao; Izvješće o odlukama za koje je bio ovlašten predsjednik, referent predsjednik Mišo Hepp istaknuo je nekoliko aktivnosti; sudjelovanje na videokonferenciji Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, u svojstvu člana, zajedno s dr. Franjom Pajrićem, Savjeta Vlade za Hrvatske izvan Republike Hrvatske. Tema je konferencije bila školstvo i jezik i po Heppovim riječima potvrdilo se još jednom kako su Hrvati u Mađarskoj na pravom putu glede školstva i učenja hrvatskoga jezika. Hepp je istaknuo kako je započela gradnja pečuškoga Hrvatskog kazališta, radovi su to u vrijednosti od 560 milijuna forinti iz proračuna mađarske vlade. Pohvalio je Štefana Kolosara u čiji se izvrstan rad kao i u rad Društva «Veseli Gradišćanci» iz Unde uvjerio još jedanput nazočeći 40. obljetnici proslave djelovanja Društva, spomenuo je kako su bili u Juri na biskupiji gdje su vođeni razgovori o pripremama Državnoga hrvatskog hodočašća u organizaciji HDS-a, koje će biti 4. svibnja u jurskoj katedrali. Spomenuo je nazočnost na proslavi 85. rođendana koreografa Antuna Kričkovića, kao i nazočnost na regionalnom natjecanju hrvatskih učenika u Kemlji gdje se uvjerio u izvrsno znanje hrvatskoga jezika gradišćanskih učenika, a kazao je kako je isto tako izvrsno znanje pokazano i na kazivanju stihova na ovogodišnjoj Croatiadi održanoj u Šeljinu, te je pohvalio rad hrvatskih pedagoga od Gradišća do Bačke. Njegovo izvješće uz usmenu dopunu jednoglasno je prihvaćeno.

U 2. točki dnevnoga reda slijedila su izvješća županijskih predsjednika o stanju i problemima regija. Predsjednici hrvatskih županijskih samouprava i glavnogradske poslali su izvješća, trojica predsjednika su i nazočila sjednici: Mišo Šarošac, Jozo Solga i Joso Šibalin. Pismena izvješća jednoglasno su prihvaćena.

Potom su jednoglasno prihvaćene sljedeće točke dnevnoga reda: 3) Prihvaćanje Financijskog izvješća Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma u Santovu za 2013. godinu; 4) Prihvaćanje Financijskog izvješća Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže za 2013. godinu; 5) Prihvaćanje Financijskog izvješća Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj za 2013. godinu; 6) Prihvaćanje Financijskog izvješća Hrvatskoga kluba Augusta Šenoe za 2013. godinu; 7) Prihvaćanje Financijskog izvješća Muzeja sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj za 2013. godinu; 8) Prihvaćanje Financijskog izvješća Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata iz Mađarske za 2013. godinu; 9) Prihvaćanje Financijskog izvješća Ureda Hrvatske državne samouprave za 2013. godinu; 10) Prihvaćanje Financijskog izvješća Hrvatske državne samouprave, ureda i ustanova za 2013. godinu; 11) Izvješće o radu Hrvatske državne samouprave, ureda i ustanova za 2013. godinu; 12) Izvješće o djelovanju unutarnjeg nadzora za 2012. godinu.

U 13. točki dnevnoga reda, pak, Izvješće o djelovanju županijskih udruga hrvatskih samouprava za 2013. godinu. Govorilo se o izmjeni Pravilnika HDS-a o pojednostavljenju davanja potpore udruženjima hrvatskih samouprava. Naime zbog pooštrenih zakonskih uvjeta, i smanjenja troškova odlučeno je kako će se potpora HDS-a 1 + 1 maksimalno do milijun forinti davati preko gestorske samouprave koja može biti i Županijska samouprava, te za istu potporu nije potrebno utemeljiti novo pravno lice Udruženje tamo gdje njih nema. Ova točka dnevnoga reda uz izlaganje Mire Grišnik, predsjednice Odbora za pravna pitanja, jednoglasno je prihvaćena. Napomenimo kako je od postojanja ove mogućnosti HDS-ovu godišnju potporu do maksimalno milijun forinti ostvarivalo tek tri županije: Šomođska, Đursko-mošonsko-šopronska i Zalska.

U točki Razno povela se rasprava pod a) prijedlog u svezi s potporom SHM-a. Zastupnik HDS-a, predsjednik Odbora za odgoj i obrazovanje HDS-a, predsjednik Saveza Hrvata u Mađarskoj Joso Ostrogonac pozvao je zastupnike HDS-a koji su svi ušli u sastav Skupštine HDS-a sa Savezove liste godine 2010. na nastupajućoj godišnjoj skupštini SHM-a, koja će biti održana 17. svibnja u pečuškome Školskom centru Miroslava Krleže. Osvrnuo se na parlamentarne izbore i na podršku koju je Savez dao Hrvatskoj državnoj listi, koju je postavio HDS. Ostrogonac reče kako Savez i nadalje želi zadržati ključnu političku ulogu u zajednici Hrvata u Mađarskoj. U skladu s tim i nastupajućim jesenskim izborima, potrebno je pojačati rad na terenu među hrvatskim življem. Na to je zastupnica Angela Šokac Marković predložila neka HDS-ova Skupština donese odluku o organiziranju i potpori priredbama u svim hrvatskim regijama u Mađarskoj, na kojim će se predstaviti i kampanju voditi Savez Hrvata u Mađarskoj radi pridobivanja što većega broja hrvatskih birača za svoje liste.

Zastupnik Joža Đuric u raspravi ukazao je na odluku Saveza o tome tko može biti na Savezovim listama, posebice na državnoj listi (samo članovi, i samo oni koji su se na parlamentarnim izborima registrirali pod B). Na to se čulo kako je ta odluka već mijenjena. Đuric je upitao o budućnosti Saveza, i iznio mišljenje kao bi Savez trebao biti udruga kulturnih organizacija govoreći kako je vrijeme da Savez promisli o svome budućem putu. Joso Ostrogonac pozvao je i Jožu Đurica kao člana Saveza na skupštinu govoreći kako je godišnja skupština mjesto rasprave o tome, a ne sjednica HDS-ove Skupštine. Potom je Skupština jednoglasno izglasovala prijedlog zastupnice Angele Šokac Marković o pomaganju priredaba kojima će se provoditi Savezova promidžbena kampanja.

U točki Razno povela se rasprava pod b) o pismu ravnateljice budimpeštanskog HOŠIG-a Ane Gojtan i njezinoj molbi upućenoj Skupštini HDS-a glede zauzimanja stava u svezi s preuzimanjem HOŠIG-a u nadležnost HDS-a, ona se pri tome poziva na već otprije očitavanu nakanu i odluku HOŠIG-ova Nastavničkog vijeća o želji da ustanova bude u HDS-ovoj nadležnosti. Nakon rasprave u kojoj je zastupnica Marija Pilšić upozorila predsjednika Heppa kako Skupština do današnjeg dana o tome i upućenoj molbi nije odgovorila Hrvatskoj dvojezičnoj školi u Koljnofu, Skupština je izglasovala da skupštinski odbori: Odbor za školstvo, Odbor za financije i Odbor za pravna pitanja posjete HOŠIG, nadležni KLIK i ostale nadležne te snime stanje na terenu. Glede prijedloga zastupnice Pilšić da oni snime stanje i u koljnofskoj školi, predsjednik Hepp odbacio je njezin prijedlog jer nije bio na dnevnome redu, govoreći kako se usput stanje koljnofske škole rješava i čeka se ministarsko odobrenje kako bi koljnofsku školu mogla u uzdržavanje preuzeti koljnofska Hrvatska samouprava koja je prema nadležnima poslala zahtjev za tim. Joso Ostrogonac, predsjednik HDS-ova Odbora za odgoj i obrazovanje, u raspravi je pozvao zastupnike i upozorio neka ova Skupština, kojoj mandat traje do jeseni, ne daje zadaće i ne donosi odluke koje će obvezivati buduću Skupštinu, uz dopunu kako namjere i nakane mogu postojati. Na samome kraju govorilo se o Hrvatskome državnom hodočašću u Juri na koje se prijavilo mnoštvo hrvatskih vjernika te o organizaciji tempa odvijanja objeda za njih nakon svete mise, čije troškove snosi HDS.

Branka Pavić Blažetin