Glasnik.hu

Switch to desktop

I dalje diferencirano podupiranje mjesnih i područnih narodnosnih samouprava

Promjene u diferenciranju opće potpore i doznačivanju potpore za obavljanje javnih zadaća

Mjesnim i područnim (županijskim i glavnogradskim) samoupravama potpora iz središnjega državnog proračuna već godinama dodjeljuje se diferencirano. S jedne strane imaju pravo na opću potporu za djelovanje, a s druge na dodatnu potporu prema obavljanju javnih zadaća (odnosno prema obavljenim zadaćama). Od lani je i opća potpora diferencirana, a od ove godine došlo je do nekih promjena u diferenciranju, ali i doznačivanju sredstava.

Premda nam još nije poznat iznos opće potpore mjesnim i područnim samoupravama za 2015. godinu, prema proračunu Mađarske za 2015. godinu, okvirni iznos za opću potporu dvostruko je veći, a za potporu za obavljanje javnih zadaća za četvrtinu. Izmjenama spomenute vladineuredbe broj 428 od 29. prosinca 2012. godine, odnosno temeljem uredbe broj 397 od 31. prosinca 2014. godine o izmjenama uredaba na kojima je zasnovan proračun Mađarske za 2015. godinu, došlo je do određenih promjena.

Prema tome, opća se potpora može potrošiti do 31. prosinca proračunske godine, a potpora za obavljanje javnih zadaća do 30. travnja sljedeće proračunske godine. Diferencirana potpora uključuje i samouprave naselja koje su se preobrazile u narodnosnu samoupravu. Došlo je i do promjena u diferenciranju opće potpore, koja se utvrđuje prema prosječnoj potpori za jednu samoupravu (100 %). Prosječna se potpora dodjeljuje samoupravama u naseljima s najmanje 25, a najviše 50 pripadnika narodnosti, a dvostruka (200 %) ako je više od 50 pripadnika narodnosti. Kada su u pitanju područne samouprave, ako je broj mjesnih narodnosnih samouprava (i samouprava naselja koje su se preobrazile u narodnosnu) u županiji, odnosno okružnih u glavnom gradu najmanje 10, a najviše 20, dodjeljuje se dvostruki iznos prosječne potpore jedne mjesne samouprave, a ako je njihov broj veći od 20, onda četverostruki iznos. Glede potpore za obavljanje (obavljene) javne zadaće, koja će se određivati na isti način, bodovanjem dostavljenih zapisnika, najveća promjena je da će se njezin iznos, za razliku od dosadašnje prakse, doznačiti na račun narodnosnih samouprava, kao i do sada, unaprijed, ali u dvije jednake rate, prva do 15. travnja, a druga do 15. kolovoza.

Podsjetimo kako je lani opća potpora za djelovanje prema podatcima posljednjeg popisa pučanstva iz 2011. godine, za samouprave u naseljima s najmanje 30, odnosno najviše 50 pripadnika iznosila 135 355 forinta (što je bio prosječni iznos za jednu samoupravu), s manje od 30 pripadnika upola manje, 67 678 forinta, a s više od 50 pripadnika dvostruko više, 270 710 forinta. Područnim samoupravama, ako je broj mjesnih samouprava u glavnom gradu i županiji bio najmanje 10, a najviše 20, dodijeljen je dvostruki iznos prosječne potpore jedne mjesne samouprave, 270 710 forinta (nažalost, na razini jedne mjesne samouprave), a ako je broj mjesnih samouprava bio veći od 20, četverostruki iznos od 541 420 forinta.

Prema tome, čini se kako ponovno možemo zaključiti da su nakon prošle godine, kada su bile najveći gubitnici, područne samouprave u županijama (odnosno glavnome gradu) u kojima je broj mjesnih samouprava između 10 i 20, opet razmjerno gore prošle. Naime, dok su 2013. godine dobile 443 666 forinta, lani samo 270 710 forinta, iako će dobiti znatno više, ipak samo na razini mjesnih narodnosnih samouprava u naseljima s više od 50 pripadnika narodnosti. Podsjetimo kako opća potpora podrazumijeva prije svega troškove neposrednog djelovanja, a takvi su posebno troškovi režija, plaće, putni troškovi, honorari, osim onih troškova koje osigurava mjesna samouprava naselja.

Zasigurno je diferenciranje i prije i sada trebalo ići i dalje, biti još slojevitije. Jer ako se nagrađuju naselja u kojima je broj pripadnika između 25 i 30, 31 i 50, odnosno s više od 50, što je s onim naseljima s više od 100, 200, 300... 600... ili 1600, koja su uistinu povijesna hrvatska naselja, još i danas sa znatnim brojem, ili čak polovičnim, pa i većinskim hrvatskim stanovništvom. Ista je stvar onda i sa županijama u kojima se nalaze spomenuta naselja. Ako se zauzimamo za diferenciranje, zauzimajmo se i za to da se nagrađuju i «najnarodnosnija naselja», pa i «najhrvatskija naselja», «najhrvatskije zajednice». Naime, diferenciranje do više od 50 pripadnika ne nagrađuje posebno upravo one koji bi to po svemu zaslužili, jer u njima postoje brojčano najjače zajednice.

Povećana i potpora državnim samoupravama za djelovanje, medije, ustanove i ulaganja

Dodajmo kako je u Državnome proračunu Mađarske za 2015. godinu porasla i potpora državnim samoupravama, odnosno iznos potpore namijenjen za ustanove u održavanju državnih samouprava. Tako će Hrvatska državna samouprava dobiti za djelovanje i medije iznos od 178 milijuna forinta (lani 152,5 milijuna), za ustanove u HDS-ovu održavanju 104,4 milijuna (lani 65,5 milijuna). Osim toga za sva narodnosna ulaganja, obnovu i za vlastiti udio na natječajima određen je okvirni iznos od 441,2 milijuna forinta.

S. B.

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version