Glasnik.hu

Switch to desktop

Objavljeni natječaji za podupiranje narodnosnih djelatnosti

imagesDana 25. rujna objavljeni su natječaji Ministarstva ljudskih resursa za potporu narodnosnim sadržajima u četiri kategorije: usavršavanje narodnosnih pedagoga u matičnoj domovini, potpora djelovanja rada civilnih udruga, dječji kampovi, kulturni sadržaji. Natječaji su otvoreni do 30. listopada 2018. godine. Natjecati se mogu narodnosne samouprave i registrirane narodnosne civilne udruge, pa tako i hrvatske. Okvirni je iznos natječaja za 2018. godinu što ga je raspisalo Ministarstvo ljudskih resursa (EMMI) 1,415 milijarde forinta – izjavio je uz ostalo državni tajnik Miklós Soltész narečenog dana na tiskovnoj konferenciji.

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egyhazi-nemzetisegi-es-civil-tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/palyazatok-tamogatasok

Podupiranje domaćih narodnosti,

očuvanje tradicija, materinskog jezika, samobitnosti

Vlada narodnostima u Mađarskoj svake godine osigurava više stotina milijuna forinta putem natječaja za očuvanje jezika, tradicija, nematerijalne i materijalne baštine, za ostvarivanje jezičnih kampova, za djelovanje civilnih udruga te za usavršavanje pedagoga. http://www.emet.gov.hu/hatter_1/nemzetisegi_tamogatasok/

Zaštita interesa, održavanje ustanova na polju obrazovanja i kulture

Samostalno utemeljene mjesne narodnosne samouprave mjerodavne su obavljati i pomagati ostvarivanje pripadajućih prava, interese, zaštitu i zastupanje, te očuvanje nacionalne svijesti narodnosnih zajednica. Narodnosne samouprave preko samoupravljanja i obavljanja javnih zadaća u sve većem broju primaju na održavanje javnoobrazovne i kulturne ustanove, surađuju s mjesnim civilnim udrugama, crkvama. Na temelju podataka posljednjeg popisa pučanstva dobivaju bitnu potporu za svoje djelovanje.

http://www.emet.gov.hu/…/nemzetisegi_onkormanyzatok_mukode…/

Potpora za obavljanje zadaća

Uz potporu za djelovanje, mjesne narodnosne samouprave mogu dobiti i potporu za obavljanje javnih zadaća prema učinku svoga rada prethodne godine. Raspodjela proračunskih sredstava, sukladno mjerodavnim zakonskim odredbama, obavlja se vrednovanjem samoupravnih zapisnika preko sustava bodovanja. Tijekom vrednovanja posebno se boduje uporaba materinskoga jezika, obavljanje zadaća koje se vezuju za održavanje javnoobrazovnih i kulturnih ustanova, u okviru zastupanja interesa za ostvarivanje prava na mišljenje, suglasnost i odlučivanje, odnosno organiziranjem mjesnih narodnosnih priredaba i drugih poticaja na polju kulture.

http://www.emet.gov.hu/…/nemzetisegi_onkormanyzatok_felada…/

EMMI (Ministarstvo ljudskih resursa)

NEMZ-TAB-18 Ministarstvo ljudskih resursa (EMMI) raspisuje otvoreni natječaj za podupiranje narodnosnih narodopisnih, umjetničkih, folklornih i jezičnih kampova za 2018. godinu koji se ostvaruju u jezičnoj sredini. Natjecati se mogu narodnosne obrazovne ustanove, narodnosne samouprave, kulturne ustanove u održavanju državnih narodnosnih samouprava i civilne udruge. Projekti koji se njime podupiru mogu se ostvariti u razdoblju od 1. svibnja do 15. prosinca 2018. godine. Okvirni je iznos 400 milijuna forinta. Najmanji je iznos koji se može dobiti 300 tisuća, a najveći 2,5 milijuna forinta. Potpore se doznačuju u obliku predujma, s naknadnim obračunom. Veličina potpore 100 %. Za predaju natječaja nisu potrebna vlastita sredstva. Jedan natjecatelj može predati samo jedan natječaj, izuzetak su javnoobrazovne ustanove.

http://www.kormany.hu/download/5/70/31000/NEMZ-TAB-18.pdf

NEMZ-PED-18 Ministarstvo ljudskih resursa (EMMI) raspisuje otvoreni natječaj za podupiranje usavršavanja pedagoga koja se ostvaruju uz posredovanje matičnih država za 2018. godinu. Natjecati se mogu državne narodnosne samouprave koje putem neposrednog ugovora usavršavanje organiziraju u matičnoj zemlji, odnosno u zemlji matičnog jezika, visokoškolske ustanove i državne samouprave prema ugovoru s visokoškolskom ustanovom u matičnoj zemlji, ili zemlji matičnog jezika, te pedagoške ustanove koje su osnovale državne samouprave. Projekti koji se njime podupiru mogu se ostvariti u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. Okvirni je iznos 15 milijuna forinta. Najmanji iznos koji se može dobiti jest 300 tisuća, a najveći 4 milijuna forinta.

http://www.kormany.hu/download/6/70/31000/NEMZ-PED-18.pdf

NEMZ-KUL-18 Ministarstvo ljudskih resursa (EMMI) raspisuje otvoreni natječaj za podupiranje narodnosnih kulturnih programa za 2018. godinu. Natjecati se mogu narodnosne samouprave te njihove proračunske ustanove, narodnosne civilne udruge, neprofitne gospodarske tvrtke koje su osnovale narodnosne samouprave i registrirane crkvene zajednice. Projekti koji se njime podupiru mogu se ostvariti u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. Podupiru se primjerice troškovi stručnih znanstvenih skupova, objavljivanje odnosno tiskanje raznih izdanja, kulturne i vjerske priredbe i dr. Okvirni je iznos 500 milijuna forinta. Najmanji iznos koji se može dobiti jest 200 tisuća, a najveći 1,2 milijuna forinta.

http://www.kormany.hu/download/7/70/31000/NEMZ-KUL-18.pdf

NEMZ-CISZ-18 Ministarstvo ljudskih resursa (EMMI) raspisuje otvoreni natječaj za podupiranje djelovanja narodnosnih civilnih udruga za 2018. godinu. Natjecati se mogu prema osnivačkom dokumentu utvrđene civilne narodnosne udruge koje su registrirane najkasnije do 31. prosinca 2015. godine. Projekti koji se njime podupiru mogu se ostvariti u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. Okvirni je iznos 500 milijuna forinta. Najmanji iznos koji se može dobiti jest 300 tisuća, a najveći 5 milijuna forinta. Jedna natjecateljska udruga može predati samo jedan natječaj.

http://www.kormany.hu/download/8/70/31000/NEMZ-CISZ-18.pdf

Svi su natječaji otvoreni do 30. listopada 2018. godine. Potrebna je i registracija, a registracijska izjava s vlastoručnim potpisom predsjednika udruge mora se poslati u pismu na adresu: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1387 Bp. Pf. 1467. Ako natjecatelj već ima registraciju, važno je provjeriti podatke, ako nema promjena, onda se ne mora pismeno dostaviti.

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version