Glasnik.hu

Switch to desktop

HDS-ova izvanredna skupština u Pomurju

Skupstina1Skupština je jednoglasno prihvatila izmjene i dopune proračuna HDS-a, ureda i ustanova za 2017. godinu; donijela Odluku o rezultatu javne nabave za izgradnju Hrvatskog doma u Pečuhu, odluku o utemeljenju Zaklade za hrvatsko školstvo u Mađarskoj

Sukladno Odredbama Pravilnika o organizaciji i radu, 15. srpnja, prije Državnoga hrvatskog hodočašća u Komaru, u prostoriji ugostiteljskog zdanja König (odvojak prema Fűzvölgyu), nedaleko od Kaniže održana je izvanredna skupština Hrvatske državne samouprave. Uz opravdano nenazočne i dvoje iz Pomurja koji nisu prijavili nenazočnost, skupštini se odazvalo 16 od ukupno 23 vijećnika, te je utvrđen potrebni kvorum, a za ovjerovatelja zapisnika izabran je Milan Kovač. Budući da drugih prijedloga nije bilo, jednoglasno je prihvaćen pismeno predloženi dnevni red.

Kako je na početku sjednice naglasio predsjednik Ivan Gugan, sjednica se morala sazvati zbog donošenja odluke o rezultatu javne nabave za izgradnju Hrvatskog doma u Pečuhu. Naziv projekta: „Izgradnja Hrvatskog doma – u okviru obrazovnog, kulturnog, znanstvenog i političkog središta u Pečuhu“ izgradnja i izvedbeni radovi („Horvát Ház kialakítása – a hazai horvát közösség köznevelési, kulturális, tudományos és politikai centrumának létrehozása keretében Pécsett” tervezési és kivitelezési munka). Prema dokumentu o vrednovanju javne ponude, obnova uključuje prizemlje i I. kat ukupne površine 379,35 četvornih metara, zgradu-spomenik kulture, zaštićenu kulturnu baštinu, i to između ostalog radove planiranja, izmjenu vrata i prozora, dvorišno pročelje, unutarnju žbuku, zidove, oblogu, sanitarni čvor, grijanje, strujni vod, komunalije i postavljanje kablovskog sustava. Prihvaćena je najpovoljnija ponuda, po kojoj je izvođenje radova povjereno tvrtki IHITECH Építőipari és Szolgáltató Kft. (7633 Pečuh, Ul. Donáta Bánkija 19), koja je dala neto ponudu u iznosu 66 953 046 Ft.

O pojedinostima Skupštinu je izvijestio voditelj Ureda Jozo Solga. Prema njegovim riječima, Skupština je u travnju ove godine odlučila da se raspiše javna nabava za dodatne radove. Podsjetivši kako je prva faza bila obnova sjedišta Znanstvenog zavoda, a druga obnova donjeg dijela i razine prvoga kata. Za to je dobivena potpora Ministarstva ljudskih resursa odnosno Državnog tajništva. Budući da su nadležnima dostavljeni svi podatci, u tijeku je potpisivanje ugovora. Javna je nabava obavljena, a ocjenjivački odbor zgotovio je sažetak koji su dobili i članovi Skupštine. Predlaže da se nastavak radova povjeri tvrtki koja je obavila i prvu etapu obnove. Budući da je raspisivanjem javne nabave bilo predviđeno planiranje i gradnja, a posrijedi je zgrada koja je dio zaštićene kulturne baštine, radovi se moraju uskladiti s Uredom za zaštitu kulturnog naslijeđa. Bude li sve po planu, radovi će se dovršiti do proljeća 2018. godine. Budući da su zbog toga svi radovi pod stalnim nadzorom, gotovo svakoga tjedna ima nekih izmjena. To znači da bi moglo biti i dodatnih troškova, a za to imaju obećanje da će dobiti potporu od parlamentarnoga Narodnosnog odbora koji raspolaže okvirnim sredstvima od 1,5 milijarde forinta. Imaju i drugih predanih molba, ali o njima će se odlučivati nakon ljetnog odbora ujesen ove godine. Na zastupničko pitanje o nazivu projekta, naglašeno je da su ga odredili nadležni. Nitko ne želi zatvoriti Ured u Ulici Lajosa Bíróa, niti ga premjestiti, dakle nikakve se promjene ne planiraju oko toga – pojasnio je predsjednik Ivan Gugan. Predviđeno je da u Domu dobije mjesto i generalni konzulat Republike Hrvatske u Pečuhu, ali to ovisi o odluci Hrvatske vlade – dodao je Jozo Solga. Uz narečenu usmenu dopunu, Skupština je jednoglasno usvojila odluku o rezultatu javne nabave za izgradnju Hrvatskog doma u Pečuhu.

Uslijedila je rasprava o utemeljenju Zaklade za hrvatsko školstvo u Mađarskoj. Na prijedlog predsjednika Ivana Gugana, koji uz ostalo reče da je ta zamisao došla pomalo ad hoc, naime u više navrata bilo je pitanje zašto HDS ne utemelji stipendije, a za to nema prava, s druge strane bilo je razgovora s ljudima i ustanovama koje su spremne dati potporu za hrvatsko školstvo ili za utemeljenje Zaklade preko koje bi se mogle raspisati stipendije, predložio je utemeljenje Zaklade za hrvatsko školstvo. Na temelju njegova prijedloga Skupština je jednoglasno podržala da se utemelji Zaklada za hrvatsko školstvo, nadalje da se ona utemelji s osnovnim kapitalom od milijun forinta, a uz manju raspravu o imenima prihvaćen je i prijedlog o članovima Kuratorija. Uz napomenu da njegovi članovi ne mogu biti članovi Skupštine, prihvaćeni su prijedlozi da se u Kuratorij predlože bivši HDS-ovi predsjednici: dr. Mijo Karagić, Mišo Hepp, te priznati stručnjaci školstva dr. Ernest Barić i dr. Karlo Gadanji, nadalje Timea Bockovac, koja na tome polju raspolaže velikim iskustvom, a na dodatni prijedlog podržana je i dr. Erika Rac, vanjska članica skupštinskog Odbora.

U nastavku sjednice, ravnatelj Hrvatske škole Miroslava Krleže Gabor Győrvári te povjerenica za školstvo u svezi s pokretanjem Hrvatskoga školskog centra u Sambotelu su izvijestili su o stanju pokretanja osnovnoškolske nastave u Sambotelu. Kako je uz ostalo naglašeno, postoje potrebni uvjeti, prije svega učitelji, kao i 12 upisanih prvašića, ali ima još nekih poteškoća koje, vjeruju, nisu nerješive kako bi nastava mogla biti pokrenuta od rujna ove godine.

Na kraju sjednice Skupština je jednoglasno prihvatila izmjene i dopune proračuna HDS-a, ureda i ustanova za 2017. godinu, koje se tiču prije svega izgradnje Hrvatskog doma u Pečuhu, odnosno pokretanja Hrvatskoga školskog centra u Sambotelu.

Skupština je nastavila rad na zatvorenoj sjednici. Kako saznajemo, raspravljalo se o prijedlogu Hrvatske državne samouprave za državnu Narodnosnu nagradu.

Beta

 

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version