Glasnik.hu

Switch to desktop

HDS-ova redovita skupština u Pečuhu

IMG 96401Skupština je bez primjedaba i pitanja jednoglasno prihvatila izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu s prihodima i rashodima od 1 437 014 953 forinta. Za ravnatelja pečuške Hrvatske škole imenovan je Gabor Győrvári. Predana su dva natječaja EFOP za projekte santovačke i pečuške obrazovne ustanove, za čije pripremne troškove osigurano po 20 milijuna forinti. Donesena odluku o ugovoru s gradom Bajom o utemeljenju kulturne ustanove za sada s privremenim sjedištem.

Sukladno Odredbama Pravilnika o organizaciji i radu, 22. svibnja, nakon svečanosti Drugog dana hrvatskoga školstva u Mađarskoj, u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže u Pečuhu održana je redovita skupština Hrvatske državne samouprave.

Budući da se uz opravdano nenazočne odazvalo 13 od ukupno 23 vijećnika, te je utvrđen potrebni kvorum, a za ovjerovatelja zapisnika izabran Robert Ronta, jednoglasno je prihvaćen pismeno predloženi dnevni red.

Na početku sjednice predsjednik Ivan Gugan, u okviru rasprave o pismenom Izvješću o radu između dviju sjednica Skupštine, o izvršenju odluka kojima je rok istekao, te o odlukama za koje je bio ovlašten predsjednik, u svojoj usmenoj dopuni zahvalio je Obrazovnom središtu Miroslava Krleže, domaćinu Dana hrvatskoga školstva u Mađarskoj, profesorima Ernestu Bariću i Stjepanu Blažetinu na zanimljivim izlaganjima. Nazočne je izvijestio i o izvanrednoj skupštini koja je na poticaj Franje Pajrića, odnosno zastupnika iz Pomurja i Gradišća, bila sazvana u Serdahelu, ali budući da nije bilo kvoruma, samo se razgovaralo o dnevnom redu: Zašto se HDS koristi dvojakim mjerilom kod isplate honorara, nakon čega se došlo do zaključka da se radi sve po zakonu. Izuzev troje zastupnika koji do danas nisu dostavili potrebnu dokumentaciju, svi drugi primaju honorar po zakonu. Kako uz ostalo reče predsjednik Gugan, međudobno stiglo je pismo dr. Franje Pajrića u kojem odustaje od ponovnog sazivanja izvanredne sjednice s narečenim dnevnim redom. Skupština je jednoglasno prihvatila narečeno izvješće o proteklom razdoblju.

Nakon primjedbe Stjepana Blažetina da su zastupnici prekasno dobili pismeni materijal, Skupština je bez rasprave jednoglasno prihvatila bilancu Neprofitnog poduzeća „Croatica“ za 2016. godinu.

Uslijedila je rasprava o izmjenama i dopunama Proračuna HDS-a, Ureda i ustanova za 2017. godinu. Prema pismenom prijedlogu, izmjene i dopune nužne su s obzirom na međuvremene izmjene, zbog ugradnje ostatka novca iz 2016. godine, povećanje pričuvnog fonda za dodatne izdatke tijekom godine, odnosno vraćanje sredstava prema obračunu normative za podupiranje ustanova, te za nadoknadu plaća, odnosno zbog presvrstavanja unutar proračunskih stavaka Državne samouprave i njezinih ustanova.  

Kako uz ostalo reče voditelj Ureda Jozo Solga, predani su natječaji EFOP za projekte santovačke i pečuške obrazovne ustanove, sve ide svojim tijekom. Za pripremne je troškove osigurano po 20 milijuna, što je potrebno uvrstiti u proračun kao privremeni izdatak jer se on vraća stopostotno od natječaja. Skupština je bez primjedaba i pitanja jednoglasno prihvatila izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu s prihodima i rashodima od 1 437 014 953 forinta.

U nastavku sjednice Skupština je jednoglasno usvojila i izmjene i dopune Osnivačkog dokumenta Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže koje se tiču podružnice u Sambotelu. Kako uz ostalo reče predsjednik Gugan, 12 učenika prijavljeno je za prvi razred osnovne škole obrazovnog središta u Sambotelu, a 20-ak djece u vrtić. Dodao je da prema dogovoru s gradom vrtić i škola mogu ostati u postojećoj zgradi do ljeta 2019. godine, a onda se mogu preseliti u novu zgradu.  

Skupština je jednoglasno prihvatila i odluku o ugovoru s gradom Bajom o utemeljenju tamošnje kulturne ustanove za sada s privremenim sjedištem, na privremenoj adresi u Dózsinoj ulici broj 6. Kako je naglašeno, za registraciju ustanove potrebno je prihvatiti proračun ustanove, osnivačku povelju i vršitelja dužnosti ravnatelja, nakon čega će se raspisati natječaj. Pošto se kupi planirana zgrada, samo će se promijeniti sjedište u osnivačkoj povelji hrvatske kulturne ustanove u Baji. Glede naziva predloženo je da naziv nove ustanove bude jednostavno Hrvatski kulturni centar bačkih Hrvata.

Na zatvorenoj sjednici Skupština je jednoglasno usvojila odluku o imenovanju Gabora Győrvárija za starog-novog ravnatelja pečuškoga Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže s novim petogodišnjim mandatom.

MCC

 

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version