Glasnik.hu

Switch to desktop

Prihvaćena izvješća o radu i financijama za 2016. godinu

HDS-ova redovita skupština održana u Pečuhu
Imenovan stari-novi  ravnatelj santovačke Hrvatske škole Joso Šibalin

IMG 9093Sukladno Odredbama Pravilnika o organizaciji i djelovanju, 22. travnja u pečuškoj Hrvatskoj školi sazvana je redovita skupština Hrvatske državne samouprave. Prije nje zasjedali su odbori za financije i nadzor, za pravna pitanja, za odgoj i obrazovanje te za kulturu i vjerska pitanja.

Pošto je utvrđen kvorum, budući da se pozivu odazvalo 16 od ukupno 23 vijećnika, a za ovjerovatelja zapisnika izabran Gabor Győrvári, jednoglasno je prihvaćen pismeno predloženi dnevni red. Dopredsjednica Angela Šokac Marković, članica Pododbora, izvijestila je nazočne o najvažnijim podatcima glede natječaja Fonda za razvoj ljudskih potencijala Ministarstva ljudskih resursa, koji su prošli formalni pregled, a uskoro slijedi raspodjela i dodjela sredstava. Uskoro će prijedlog raspodjele sredstava pred Odbor, a u svibnju bi moglo doći do sklapanja ugovora o potporama. Nakon njezine usmene dopune, Skupština je jednoglasno prihvatila predsjednikovo izvješće o radu između dviju sjednica Skupštine, izvješće o izvršenju odluka kojima je rok istekao, te izvješće o odlukama za koje je bio ovlašten predsjednik.

U nastavku je Skupština bez rasprave prihvatila izvješće o djelovanju županijskih udruženja hrvatskih samouprava za 2016. godinu, nadalje financijsko izvješće za 2016. godinu santovačkoga Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže, Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, Hrvatskoga kluba Augusta Šenoe, Muzeja sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj, Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj,  Hrvatskoga kulturno-prosvjetnog zavoda „Stipan Blažetin“, izvješća Hrvatskoga kulturnog i sportskog centra „Josip Gujaš Džuretin“, Ureda Hrvatske državne samouprave, nakon čega i Hrvatske državne samouprave, ureda i ustanova za 2016. godinu. Skupština je izvješće o proračunu HDS-a, njezina Ureda i ustanova za 2016. godinu prihvatila s prihodima u iznosu od 297 344 000, te s rashodima u iznosu od 1 138 728 forinta.

Nakon predsjednikove usmene dopune kako su pribavljene sve dozvole, uz potporu Ministarstva ljudskih resursa od 25 milijuna, jednoglasno je prihvaćeno i izvješće o stanju projekta „Osiguranje zgrade za sjedište Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj“. Budući da je obavljena javna nabava, na prijedlog Odbora za financije ovlašten je predsjednik da potpiše ugovor s izvođačem koji je dao najpovoljniju ponudu.

Nadalje, prihvaćeno je i izvješće o djelovanju unutarnjeg nadzora za 2016. godinu.

Predsjednik Gugan obavijestio je Skupštinu da je putem natječaja izabrana djelatnica Muzeja sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj u Prisiki Mirjana Šteiner, naglašujući kako vjeruje da će ova ustanova raditi na dobrobit gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj.

Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćena  i bilanca Zavičaja d. o. o. za 2016. godinu. Kako uz ostalo reče prokurator Ivica Kovačić, prema konačnim podatcima ostvaren je dobitak od 232 tisuće kuna, s time da su ukupni prihodi 1 920 000, a rashodi 1 696 000 kuna. Od ostvarene netodobiti 150 000 kuna usmjereno je na pokriće još nepokrivenih gubitaka iz prijašnjeg razdoblja, a 33 000 kuna rasporedit će se u takozvanu zadržanu dobit.

Skupština je usvojila i odluke o nadnevku i mjestu upisa djece, o pokretanju broja skupina u dječjim vrtićima, o broju razreda u obrazovnim ustanovama u održavanju Hrvatske državne samouprave: ustanova u Santovu, Pečuhu i Sambotelu. Prema riječima predsjednika Odbora za odgoj i obrazovanje, u santovačkom vrtiću djeluje 3, u pečuškom 4, a u sambotelskom 1 skupina s 12 polaznika. Glede prvih razreda, u Santovu će se pokrenuti jedna skupina, u Pečuhu dvije, a u Sambotelu jedna. Budući da sambotelska ustanova radi u okviru pečuške ustanove, Skupština je poduprla prijedlog da se iz praktičnih razloga za povjerenicu koja će obavljati svakodnevne poslove izabere ravnateljica petrovoselske škole Edita Horvat-Pauković. Natuknuti su i problemi sa školskom zgradom koja ne odgovara aktualnim zahtjevima i propisima, što se mora nekako premostiti. Treba znati da je to samo privremeno rješenje dok se ne osigura nova zgrada.

Predsjednik Gugan obavijestio je Skupštinu o pripremama državnih priredaba- – Državnog dana Hrvata u Starome Gradu (Mosonmagyaróvár) 18. studenog i Državnog hodočašća u pomurskom Komaru (Homokkomárom) 13. srpnja. Kako uz ostalo reče, pripreme idu svojim tijekom, a uskoro će saznati i iznos potpore koju su tražili putem natječaja. 

Usvojena je i odluka o prihvatu potpore za izgradnju Hrvatskog doma u Pečuhu i odluka o postupku javne nabave za izgradnju.

Nakon kraće rasprave o stanju projekta „Proširenje školske zgrade Hrvatskoga školskog centra Miroslava Krleže“ te o stanju natječaja EFOP-4.1.5-16, usvojena je jednoglasna odluka. Pri tome je prihvaćena izmjena i dopuna Osnivačkog dokumenta Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže. Jednako tako i o stanju  projekta „II. faza obnove Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo“ i o stanju natječaja EFOP-4.1.5-16, te izmjene i dopune Osnivačkog dokumenta Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma u Santovu.

Kao postignuće rasprave o mogućnostima utemeljenja kulturne ustanove u Baji, nakon dogovora s tamošnjim čelnicima, usvojena je odluka o utemeljenju s privremenim sjedištem kako bi se dobila državna potpora za 2018. godinu, do kupnje odgovarajuće zgrade.

Pod „raznim“ predsjednik Gugan obavijestio je da će Mađarska televizija na kanalu Dunav i ove godine emitirati cjelodnevni narodnosni program u kojem će se predstaviti Hrvatska škola Miroslava Krleže u Pečuhu. Istoga dana, 21. svibnja, obilježit će Dan hrvatskoga školstva. Osim toga, 4. svibnja u budimpeštanskoj Croatici obilježit će se i Dan hrvatskog tiska.

Uslijedila je zatvorena sjednica. Kako saznajemo, na njoj izabran je ravnatelj Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma u Santovu. Na novi petogodišnji mandat imenovan je jedini natjecatelj, stari-novi ravnatelj Joso Šibalin – koji je na toj dužnosti od 1997. godine. Podsjetimo da santovačka ustanova, utemeljena 1946., od 2000. godine djeluje u održavanju Hrvatske državne samouprave. Skupština je usvojila odluku da se u Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske predloži predsjednik Ivan Gugan. Skupština je prihvatila i odluku da se, na osnovi pristigle molbe, u registar hrvatskih osobnih imena uzme muško ime Donato. Nadalje, za državnu nagradu „Pro cultura Minoritatum“ Skupština je predložila petrovoselsko Kulturno-umjetničko društvo „Gradišće“.

MCC

 

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version