Glasnik.hu

Switch to desktop

„Pozdravljamo Mariju”

Pozdravljamo Mariju 1Susret crkvenih zborova „Pozdravljamo Mariju” već godinama organizira kaniška Hrvatska samouprava poradi njegovanja hrvatskih crkvenih pjesama. Na ovogodišnjem susretu nastupilo je jedanaest zborova i dvije solistice. U kaniškoj crkvi Srca Isusova 21. svibnja više od 120 pjevača i svirača pjevalo je u čast Blažene Djevice Marije. Koncert zborova prethodila je sveta misa na hrvatskom jeziku, koju su predvodili Antun Hoblaj, dekan iz Preloga, i mons. Antun Perčić, generalni vikar Varaždinske biskupije.

 

Hrvatski narod slavi i časti Mariju kao svoju kraljicu. Tradicija svibanjskih pobožnosti seže u 16. stoljeće i veže se za štovanje Blažene Djevice Marije, najčešće sadrže marijanske pjesme. Upravo uz te pobožnosti veže se i Susret crkvenih zborova „Pozdravljamo Mariju”. Priredba je nastala na prijedlog pokojnog mons. Blaža Horvata, nekadašnjeg rektora Varaždinske katedrale, njega se prisjetila Marija Vargović, predsjednica kaniške Hrvatske samouprave, a zahvalila je i preloškom dekanu Antunu Hoblaju što nastavlja rad pokojnog rektora i pomaže malu hrvatsku pastoralu u Pomurju s redovitim potpomaganjem pri organiziranju hrvatskih misa. Na misnome slavlju posebno je istaknuta vjera u Marijinu dobrotu i u njezinu spremnost da grešnike zagovara pred Bogom, da od njega izmoli oproštenje i milost. Hrvati su uvijek bili veliki štovatelji Blažene Djevice Marije, u našim hrvatskim regijama mnoge su crkve i svetišta posvećene njoj. Na spomenutom Susretu u njezinu čast pjevali su zborovi iz Mlinaraca, Fićehaza, Kerestura, Letinje, Serdahela, Petribe, Pustare, Kaniže te dječji zborovi keresturske i serdahelske osnovne škole i solo-pjevačice kaniške Pijarističke škole Veronika Kos i Fani Budai. Vjernici, koji su napunili velebnu crkvu, mogli su poslušati prekrasne marijanske pjesme poput: „Gospa, majka moja, Marija lepo ime, Lijepa si, lijepa, Majko draga, Kraljice neba, Proslavljaj dan, Marijo mila, Milost prosimo, Lijepa si, djevo Marijo” i druge pjesme uz pratnju kaniških tamburaša, fićehaskih harmonikaša, letinjskih puhača, tamburaških sastava serdahelske i keresturske škole. Pomurski su Hrvati opet imali priliku slušati euharistiju na jeziku svojih predaka, te skupa molili i pjevali Kraljici Hrvata. Napomenimo da će ove godine ponovno u Pomurju biti Državno hodočašće Hrvata, u srpnju, u marijanskome svetištu u Komaru, pripreme su već u tijeku.  

beta

 

© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.

Top Desktop version